Unix

יוניקס (סימן מסחרי רשמי UNIX®) היא מערכת הפעלה מרובת משימות ומרובת משתמשים, הנחשבת ליעילה ואמינה.
דרישות המערכת הנמוכות מאפשרות להריצה גם על מחשבים חלשים יחסית.
יוניקס שוכתבה ושימשה השראה למשפחה גדולה של מערכות הפעלה, ביניהן לינוקס, המהווה את הליבה של רוב שרתי האינטרנט ומרבית הציוד לניהול רשתות והעברת מידע[דרוש מקור] ומערכת ההפעלה של חברת אפל, הנקראת OS X ובמידה פחותה גם מערכות ההפעלה לטלפונים אנדרואיד iOS.
יוניקס נכתבה, ברובה, בשפת תכנות עילית - שפת C, דבר שאפשר לה להיות מוסבת לארכיטקטורות מעבדים שונות, ולשרוד עם הזמן. זאת בעוד, שמערכות הפעלה מזמנה, שנכתבו ברובן בשפת סף (אסמבלי), בדרך כלל לא שרדו את המעברים לארכיטקטורות מחשבים חדשות.
היסטוריה
החל מסוף שנות השמונים, נעשו מאמצים לקבוע תו תקן אחיד ליוניקס הידוע בשם POSIX.
מטרתו הייתה לספק בסיס לכלל מערכות ההפעלה. ארגון התקינה IEEE ביסס את POSIX על המבנה המצוי של גרסאות יוניקס נפוצות, ושחרר את המפרט הראשון מסוג זה בשנת 1988. באותה שנה יצא גם מפרט Single unix specification על ידי קבוצת אוסטין המבוסס על עבודות מוקדמות יותר של IEEE. החל מ-1998 החלו הסטנדרטים בפעולת מיזוג, וכיום הם Executable and Linkable Format כמכנה משותף למבנה הקבצים הבינאריים והאובייקטים. מאוחדים. במאמץ להשגת תאימות, הסכימו מספר יצרנים על מפרט המכונה ELF - שיטה זו הבטיחה תאימות מסוימת בין קבצים בינאריים העובדים על אותו CPU. מבנה מערכת הקבצים של מספר מערכות מוגדר על פי Filesystem Hierarchy Standard (מפרט מבנה עץ הקבצים). יחד עם זאת, מפרט זה שנוי במחלוקת, ואף בקהילת לינוקס נמצאים חריגות מגישה זו.
סטנדרטים החל מסוף שנות השמונים, נעשו מאמצים לקבוע תו תקן אחיד ליוניקס הידוע בשם POSIX. מטרתו הייתה לספק בסיס לכלל מערכות ההפעלה. ארגון התקינה IEEE ביסס את POSIX על המבנה המצוי של גרסאות יוניקס נפוצות, ושחרר את המפרט הראשון מסוג זה בשנת 1988. באותה שנה יצא גם מפרט Single unix specification על ידי קבוצת אוסטין המבוסס על עבודות מוקדמות יותר של IEEE. החל מ-1998 החלו הסטנדרטים בפעולת מיזוג, וכיום הם מאוחדים.
במאמץ להשגת תאימות, הסכימו מספר יצרנים על מפרט המכונה ELF - Executable and Linkable Format כמכנה משותף למבנה הקבצים הבינאריים והאובייקטים. שיטה זו הבטיחה תאימות מסוימת בין קבצים בינאריים העובדים על אותו CPU.
מבנה מערכת הקבצים של מספר מערכות מוגדר על פי Filesystem Hierarchy Standard (מפרט מבנה עץ הקבצים). יחד עם זאת, מפרט זה שנוי במחלוקת, ואף בקהילת לינוקס נמצאים חריגות מגישה זו.

לקוח מאתר Wikipedia