iOS Bootcamp Preparatory for non C/C++ developers

על מנת להיות זכאי לקבל תעודות גמר מסלול יש לעמוד בדרישות הבאות:

לפרטים על המכינה

אודות הקורס

שפת C היא הבסיס למרבית שפות התכנות ומערכות ההפעלה, ניתן להגדירה כשפת תכנות עילית החזקה והגמישה ביותר. השפה היא שפת תכנות מבני ואינה מונחית עצמים אך שפות רבות המשתמשות במתודולוגיות Object Oriented הן למעשה הרחבה של שפת C או קרוב לוודאי פותחו באמצעותה.  ביניהן נמצא את C++ ואת Objective-C.
קורס זה הינו מבואה הכרחית למתכנתים אשר מבקשים לתכנת למערכת ההפעלה iOS בשפת Objective-C, במסגרת קורס התכנות המוצלח שלנו IOS Development Bootcamp .הקורס מורכב מתאוריה ותרגולים מעשיים המקנים את כל מה שיידרש לכם על מנת להתחיל ולתכנת ב C,
במהלך הקורס הלימודים והתרגולים יתבססו במידה רבה על סביבת הפיתוח Xcode של APPLE

צור קשר

 
 
 

צור קשר